Dowództwo Okręgu Korpusu Nr IX

Dowództwo Okręgu Korpusu
Nr IX
Historia
Państwo II Rzeczpospolita
Sformowanie1921
Rozformowanie1939
Tradycje
KontynuacjaSGO „Polesie”
Dowódcy
Pierwszygen. bryg. Franciszek Krajowski
Ostatnigen. bryg. Franciszek Kleeberg
Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacjagarnizon Brześć
Rodzaj sił zbrojnychwojsko
PodległośćMinisterstwo Spraw Wojskowych
DOK w 1939

Dowództwo Okręgu Korpusu Nr IX (DOK IX) – terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe z siedzibą w garnizonie Brześć.

W kampanii wrześniowej 1939 r. na bazie DOK IX sformowano Dowództwo Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”.

Obsada personalna dowództwa okręgu

Dowódcy okręgu
 • gen. bryg. Franciszek Krajowski (od 25 IX 1921)
 • gen. dyw. Karol Stanisław Schubert (od 1 XI 1922)
 • gen. dyw. Józef Rybak (od 19 VII 1924)
 • gen. bryg. Mieczysław Ryś-Trojanowski (od 10 VIII 1926)
 • gen. bryg. Czesław Jarnuszkiewicz (od 12 XII 1935)
 • gen. bryg. Franciszek Kleeberg (29 I 1938 - IX 1939 → dowódca SGO „Polesie”)
Zastępcy dowódcy okręgu
 • gen. bryg. Tadeusz Jastrzębski (III 1923 - IV 1925)
Pomocnicy dowódcy
 • gen. bryg. Bolesław Jatelnicki-Jacyna (od 4 X 1931)
 • płk dypl. Zygmunt Durski
Szefowie sztabu
 • ppłk SG Wiktor Thommée (od VIII 1921[1])
 • ppłk SG Euzebiusz Hauser (od 10 X 1922)
 • płk SG Ludwik Lichtarowicz (do XI 1925)
 • ppłk SG Jan Włodarski (p.o. od X 1925)
 • ppłk dypl. piech. Stanisław Sztarejko (1932 - 1934)
 • ppłk dypl. piech. Mieczysław Dobrzański (1934 - 1938)
 • płk dypl. art. Mikołaj Łapicki (XI 1938 - IX 1939)
Zastępcy szefa sztabu
 • ppłk p.d. SG Florian Smykal (do 2 XI 1923)
 • ppłk SG Jan Włodarski (1924-1925)
Szefowie artylerii i uzbrojenia
 • płk art. Jan I Orłowski (1923[2])
Szefowie inżynierii i saperów
 • płk Otton Berezowski (1923)
Szefowie łączności i szefowie 9 Okręgowego Szefostwa Łączności w latach 1921-1929 i w 1939 roku
 • mjr łącz. Stanisław Kurowski (1923[2])
 • ppłk łącz. Józef Rębski (do VI 1927[3])
 • mjr łącz. Stanisław Kurowski (VI 1927[3] – III 1929[4])
Dowódca obrony przeciwlotniczej
 • płk piech. dr Jerzy Trojanowski (1937 - 1939)
Szefowie intendentury
 • ppłk int. Józef Maryański (VIII 1921 – 12 VIII 1923 → Rezerwa oficerów sztabowych DOK IX[5])
 • ppłk int. Fryderyk Golling (od 15 VIII 1923[5])
 • ppłk/płk lek. Adam Kosiba (1932 - )
 • ppłk int. z wsw Jan Piechura (do IX 1939[6] → szef intendentury SGO „Polesie”)
Szefowie 9 Okręgowego Szefostwa Uzbrojenia
 • płk art. Józef Konstanty Rojek (do 20 IX 1930 → dyspozycja dowódcy OK IX[7])
 • ppłk uzbr. Józef Meijer (28 I 1931 – IX 1939)
Szefowie sanitarni / szefowie 9 Okręgowego Szefostwa Sanitarnego
 • płk lek. Adam Feliks Bąkowski (1923[8] – 31 X 1925 → stan spoczynku[9])
 • płk lek. Witold Kiersnowski (od 1925[10])
 • płk lek. Adolf Konstanty Jacewski (III 1932[11] – 1 V 1934 delegat Rządu dla spraw PCK w Departamencie Zdrowia MSWojsk.[12])
 • płk lek. Tomasz Krzyski (VI 1934[12] - 20 IV 1938 → szef sanitarny OK V)
 • płk lek. Nikodem Butrymowicz (1938 – 1939[13])
Szefowie weterynarii
 • ppłk lek. wet. Eugeniusz Kruszyński (1923[8])
Szefowie poborowi / inspektorzy poborowi (od XII 1924) / pomocnicy dowódcy do spraw uzupełnień
 • płk Władysław Miszałowski (1923[14] → stan spoczynku[15])
 • płk piech. Zdzisław Załuski (1923[2] – 15 IV 1925[16])
 • płk piech. Antoni I Nowakowski (od 15 IV 1925[17])
Szefowie remontu
 • ppłk kaw. Edmund Jarocki (do III 1923[18])
 • ppłk kaw. Alfred Łaszowski (od III 1923[18][8])
Szefowie duszpasterstwa rzymskokatolickiego
 • ks. dziekan Antoni Matejkiewicz (1923 – 15 XII 1929)
 • ks. proboszcz Czesław Wojtyniak (IX 1930 – VI 1934)
 • ks. proboszcz Franciszek Walasek (od XII 1934)
 • ks. dziekan Stanisław Cieśliński (do 1939[19])

Przypisy

 1. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 35 z 3 września 1921 roku, s. 1339.
 2. a b c Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 109.
 3. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 16 z 11 czerwca 1927 roku, s. 168.
 4. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 12 marca 1929 roku, s. 88.
 5. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 54 z 12 sierpnia 1923 roku, s. 504.
 6. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 332, 527.
 7. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 20 września 1930 roku, s. 290.
 8. a b c Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 110.
 9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 112 z 25 października 1925 roku, s. 602.
 10. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 133 z 18 grudnia 1925 roku, s. 724.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 242.
 12. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 171.
 13. Kazimierz Przybyszewski. Leczył rannych na frontach w kilku wojnach. „Nowości”, 2010-10-06. Toruń. 
 14. Almanach 1923 ↓, s. 38.
 15. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1579.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 41 z 9 kwietnia 1925 roku, s. 194.
 17. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 45 z 23 kwietnia 1925 roku, s. 217.
 18. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 15 z 15 marca 1923 roku, s. 191.
 19. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 948.

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Flag of Poland (1928–1980).svg
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1928-1980 ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980 i potwierdzona dekretem z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 315.
Do odwzorowania barwy czerwonej użyto domyślnego odcienia "vermilion" (#E34234, cynober). Proporcje 5:8 (w dekrecie z 1955 roku błędnie ustalone jako 3:8, skorygowane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 314).
DOK w 1939.jpg
DOK w 1939