Okręg Korpusu Nr III

Okręg Korpusu Nr III (OK III) – okręg wojskowy Wojska Polskiego II RP w latach 1921-1939 z siedzibą dowództwa w garnizonie Grodno.

DOK w 1939

Zasięg terytorialny okręgu w latach 1938-1939

Okręg Korpusu Nr III obejmował swoim zasięgiem (...)

Jednostki i instytucje wojskowe stacjonujące na obszarze OK III

Wyższe dowództwa

 • Inspektorat Armii Nr I w Wilnie (1922-1926)
 • Inspektorat Jazdy przy Inspektoracie Armii Nr I w Wilnie (1921-1924)
 • Inspektorat Armii z siedzibą w Wilnie (1926-1939)
 • Dowództwo Okręgu Korpusu Nr III w Grodnie
 • Dowództwo Obozu Warownego „Wilno” → Dowództwo Obszaru Warownego „Wilno”
 • Dowództwo Obszaru Warownego „Wilno” w Wilnie

Wielkie jednostki, oddziały i pododdziały broni

Piechota
Kawaleria
Artyleria

Oddziały i zakłady służb

Służba sprawiedliwości
 • Wojskowy Sąd Okręgowy Nr III → Wojskowy Sąd Okręgowy Nr 3
 • Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym Nr III → Wojskowa Prokuratura Okręgowa Nr 3

W czerwcu 1924 roku Sąd i Prokuratura zostały przeniesione z Grodna do Wilna i umieszczone w lokalu przy ulicy Sobocz 17[1].

 • Wojskowy Sąd Rejonowy Grodno
 • Wojskowy Sąd Rejonowy Lida
 • Wojskowy Sąd Rejonowy Wilno
 • Wojskowe Więzienie Śledcze Nr 3
Służba zdrowia
 • Kierownictwo Rejonu Sanitarnego Grodno
 • Kierownictwo Rejonu Sanitarnego Lida
 • Kierownictwo Rejonu Sanitarnego Wilno
 • Szpital Okręgowy Nr III w Wilnie (do 1925) → Szpital Obozu Warownego „Wilno”
 • Szpital Rejonowy Grodno (do 1925) → 3 Szpital Okręgowy
 • 3 Szpital Okręgowy w Grodnie (1925-1939)
 • Szpital Rejonowy Lida (1919-1926) → GICh
 • Szpital Rejonowy Suwałki (1921-1925) → GICh
 • Filia w Wołkowysku Szpitala Rejonowego Suwałki (1919-1923) → GICh
 • 3 batalion sanitarny (1922-1931) → kadra zapasowa 3 Szpitala Okręgowego w Sokółce
 • Garnizonowa Izba Chorych w Białymstoku
 • Garnizonowa Izba Chorych w Lidzie
  • komendant – mjr lek. Marian Buczyński (1926 – VIII 1929)
 • Garnizonowa Izba Chorych w Nowej Wilejce[2]
 • Garnizonowa Izba Chorych w Suwałkach
 • Garnizonowa Izba Chorych w Wołkowysku (1923-1927)
Służba intendentury
 • Składnica Materiału Intendenckiego Nr 3 w Grodnie
  • Kadra Zapasowa Służby Intendentury Nr 3
 • Składnica Materiału Intendenckiego Nr 12 w Wilnie
  • Kadra Zapasowa Służby Intendentury Nr 12
 • Składnica Materiału Intendenckiego Nr 13 w Białymstoku
  • Kadra Zapasowa Służby Intendentury Nr 13
Służba uzupełnień (poborowa)
Komendy rejonów uzupełnień DOK III
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Augustów w Sokółce (1921–1927)
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Wołkowysk (1927–1938)
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Postawy (1927–1938)
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Mołodeczno w Wilejce (1921–1927) → PKU Wilejka (1927–1938)
 • Komenda Rejonu Uzupełnień Białystok (1938–1939)
 • Komenda Rejonu Uzupełnień Grodno (1938–1939)
 • Komenda Rejonu Uzupełnień Lida (1938–1939)
 • Komenda Rejonu Uzupełnień Postawy (1938–1939)
 • Komenda Rejonu Uzupełnień Suwałki (1938–1939)
 • Komenda Rejonu Uzupełnień Święciany (1938–1939)
 • Komenda Rejonu Uzupełnień Wilejka (1938–1939)
 • Komenda Rejonu Uzupełnień Wilno Miasto (1938–1939)
 • Komenda Rejonu Uzupełnień Wilno Powiat (1938–1939)
 • Komenda Rejonu Uzupełnień Wołkowysk (1938–1939)

Przypisy

 1. Kronika wojskowa. „Polska Zbrojna”. 170, s. 2, 1924-06-23. Warszawa. 
 2. Z dniem 1 grudnia 1930 roku minister spraw wojskowych powiekszył GICh w Nowej Wilejce do stanu 60 łóżek. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 36 z 13 listopada 1930 roku, poz. 416.

Bibliografia

 • Piotr Zarzycki, Plan mobilizacyjny "W", Wykaz oddziałów mobilizowanych na wypadek wojny, Oficyna Wydawnicza "Ajaks" i Zarząd XII Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Pruszków 1995, ​ISBN 83-85621-87-3​.

Media użyte na tej stronie

KRU DOK III.jpg
Komendy rejonów uzupełnień DOK III
DOK w 1939.jpg
DOK w 1939