Okręg Korpusu Nr VI

Okręg Korpusu Nr VI (OK VI) – okręg wojskowy Wojska Polskiego II RP w latach 1921-1939 z siedzibą dowództwa w garnizonie Lwów.

DOK w 1939

Zasięg terytorialny okręgu w 1939

W 1939 roku Okręg Korpusu Nr VI obejmował swoim zasięgiem województwo stanisławowskie i województwo tarnopolskie oraz województwo lwowskie z wyjątkiem powiatów: samborskiego i turczańskiego (KRU Sambor), brzozowskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego (KRU Sanok), miasta Przemyśla oraz powiatów przemyskiego, dobromilskiego i mościskiego (KRU Przemyśl), drohobyckiego (KRU Drohobycz), jarosławskiego i lubaczowskiego (KRU Jarosław), łańcuckiego i przeworskiego (KRU Łańcut), kolbuszowskiego i rzeszowskiego (KRU Rzeszów), niżańskiego i tarnobrzeskiego (KRU Nisko), które znajdowały się na obszarze Okręgu Korpusu Nr X[1].

Jednostki i instytucje wojskowe stacjonujące na obszarze OK VI

Wyższe dowództwa

 • Inspektorat Armii Nr V we Lwowie (1921-1926)
 • Inspektorat Jazdy Nr III we Lwowie (1921-1926 → Dowództwo 4 DK)
 • Inspektorat Armii z siedzibą we Lwowie (1926-1939)
 • Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie

Wielkie jednostki, oddziały i pododdziały broni

Piechota
 • Dowództwo 5 Dywizji Piechoty we Lwowie (1919-1939)
 • Dowództwo 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Stanisławowie (1919-1939)
 • Dowództwo 12 Dywizji Piechoty w Tarnopolu (1919-1939)
 • batalion ciężkich karabinów maszynowych typu B
 • batalion zapasowy 10 pułku piechoty w Lubaczowie (tymczasowo)
 • batalion zapasowy 14 pułku piechoty w Jarosławiu (tymczasowo)
 • batalion zapasowy 18 pułku piechoty w Krakowcu (tymczasowo)
 • batalion zapasowy 19 pułku piechoty „Odsieczy Lwowa” we Lwowie
 • batalion zapasowy 37 pułku piechoty w Przemyślu (tymczasowo)
 • batalion zapasowy 38 pułku piechoty „Strzelców Lwowskich” w Przemyślu
 • batalion zapasowy 39 pułku piechoty „Strzelców Lwowskich” w Jarosławiu
 • batalion zapasowy 40 pułku piechoty „Strzelców Lwowskich” we Lwowie[2]
Kawaleria
Artyleria
Wojska Samochodowe i Bronie Pancerne
 • 6 dywizjon samochodowy we Lwowie (1921-1934)
 • 6 batalion czołgów i samochodów pancernych we Lwowie (1934-1935)
 • 6 batalion pancerny we Lwowie (1935-1939)
Saperzy
Łączność
 • kadra kompanii zapasowej VI batalionu telegraficznego we Lwowie
Lotnictwo
Wojska Taborowe (Tabory)
 • 6 dywizjon taborów we Lwowie (1921-1925) → 6 Szwadron Taborów
 • 6 szwadron taborów we Lwowie (1925-1931) → Kadra 6 Dywizjonu Taborów
 • kadra 6 dywizjonu taborów we Lwowie (1931-1938) → w Jaworowie (1939)
Żandarmeria

Oddziały i zakłady służb

Służba inżynieryjno-saperska
 • Okręgowy Skład Inżynierii i Saperów Nr VI we Lwowie
 • Rejonowe Kierownictwo Inżynierii i Saperów Lwów
 • Rejonowe Kierownictwo Inżynierii i Saperów Stanisławów
 • Rejonowe Kierownictwo Inżynierii i Saperów Tarnopol
Służba uzbrojenia
 • Okręgowy Zakład Uzbrojenia Nr VI we Lwowie
Służba intendentury
 • Okręgowy Zakład Gospodarczy Nr VI we Lwowie
 • Okręgowy Zakład Mundurowy Nr VI we Lwowie
 • Rejonowy Zakład Gospodarczy Tarnopol z siedzibą w Złoczowie
 • Filia Rejonowego Zakładu Gospodarczego Tarnopol w Brzeżanach
 • Rejonowy Zakład Gospodarczy Stanisławów
 • Filia Rejonowego Zakładu Gospodarczego Stanisławów w Kołomyi
Służba zdrowia

Kierownictwa rejonów sanitarnych zostały utworzone w listopadzie 1921 roku, natomiast ich likwidacja została przeprowadzona w kwietniu 1924 roku[4].

 • Kierownictwo Rejonu Sanitarnego Lwów
 • Kierownictwo Rejonu Sanitarnego Tarnopol
 • Kierownictwo Rejonu Sanitarnego Stanisławów
 • Szpital Rejonowy w Brzeżanach (1919-1925) → GICh
 • Filia Szpitala Rejonowego Brzeżany w Złoczowie (1919-1926) → GICh
 • Szpital Rejonowy w Tarnopolu → Szpital Wojskowy w Tarnopolu (do 1926) → GICh
 • Filia Szpitala Rejonowego Tarnopol w Czortkowie (1920-1924)
 • Szpital Rejonowy w Stanisławowie → Szpital Wojskowy w Stanisławowie (do 1929) → GICh
 • Zakład Leczniczo-Protezowy dla Inwalidów we Lwowie (1921-1926)
 • Wojskowy Szpital Sezonowy w Morszynie (1936-1939)
 • Garnizonowa Izba Chorych w Brzeżanach (1925-1931)
 • Garnizonowa Izba Chorych w Stanisławowie (1929-1939)
 • Garnizonowa Izba Chorych w Tarnopolu (1926-1927)
  • komendant – płk lek. Zdzisław Stobiecki (1926[5])
 • Garnizonowa Izba Chorych w Złoczowie (1926-1931)
  • komendant – mjr lek. Józef Golicz (od VI 1926[6])
Służba weterynaryjna
 • Kadra Okręgowego Szpitala Koni we Lwowie

Służba uzupełnień

22 maja 1919 roku Minister Spraw Wojskowych przydzielił niżej wymienione powiatowe komendy uzupełnień do kadr pułków piechoty:

 • PKU Rawa Ruska do 19 pułku piechoty,
 • PKU Przemyśl do 38 pułku piechoty,
 • PKU Jarosław do 39 pułku piechoty,
 • PKU Lwów do 40 pułku piechoty[7].

24 maja 1919 roku Minister Spraw Wojskowych ustanowił dwie powiatowe komendy uzupełnień w Samborze i w Stryju z tymczasową siedzibą w Drohobyczu, wyznaczył obszary działania poszczególnych PKU oraz podporządkował je Okręgowej Komendzie Uzupełnień we Lwowie z siedzibą w Przemyślu:

 • PKU w Rawie Ruskiej dla 19 pułku piechoty (powiaty: gródecki, rawo-ruski, jaworowski, mościski, rudecki),
 • PKU w Przemyślu dla 38 pułku piechoty (powiaty: przemyski, brzozowski, dobromilski),
 • PKU w Jarosławiu dla 39 pułku piechoty (powiaty: jarosławski, niski, łańcucki, przeworski, cieszanowski),
 • PKU we Lwowie dla 40 pułku piechoty (miasto Lwów, powiaty: lwowski, sokalski i żółkiewski oraz „te części byłej Galicji Wschodniej na północ od Dniestru, które znajdują się polskim posiadaniu”),
 • PKU w Samborze (powiaty:samborski, starosamborski, drohobyski, turczański),
 • PKU w Stryju z siedzibą w Drohobyczu (powiaty: stryjski, żydaczowski, kałuski, doliński, skolski, z zastrzeżeniem „o ile są w naszym posiadaniu”).

Reorganizacja miała być zakończona do 10 czerwca 1919 roku. W terminie późniejszym miano podać, które pułki piechoty będą uzupełniane przez PKU w Samborze i Stryju[8].

12 czerwca 1919 roku wydany został rozkaz D.M.O 3314.IV „Uzupełnienie rozkazu o zmianach PKU”[9]

 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Brzeżany, czasowo z siedzibą we Lwowie, obejmująca powiaty: brzeżański, przemyślański, bóbrecki, rohatyński, podhajecki
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Buczacz
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Czortków
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Kałusz
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Kamionka Strumiłowa
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Kołomyja I
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Kołomyja II
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Lwów, przeniesiona z Przemyśla i podporządkowana 12 VI 1919 DOGen. „Lwów”
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Lwów-Miasto
 • Komenda Rejonu Uzupełnień Lwów-Miasto
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Lwów-Powiat
 • Komenda Rejonu Uzupełnień Lwów-Powiat
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Rawa Ruska (od 12 VI 1919 PKU Gródek Jagielloński[10])
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Gródek Jagielloński
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Rawa Ruska
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Stanisławów, czasowo z siedzibą w Stryju, obejmująca powiaty: stanisławowski, bohorodczański, tłumacki
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Stanisławów
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Sambor
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Stryj, przeniesiona 12 VI 1919 z Drohobycza
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Tarnopol
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień Złoczów

W latach 1928-1939:

Komendy rejonów uzupełnień DOK VI

w 1939 roku miała zostać utworzona

 • Komenda Rejonu Uzupełnień Trembowla
Służba remontu
Służba sprawiedliwości
 • Sąd Wojskowy Okręgu Generalnego we Lwowie → Wojskowy Sąd Okręgowy Nr VI we Lwowie
 • Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym we Lwowie → Wojskowa Prokuratura Okręgowa Nr 6
 • Wojskowe Więzienie Śledcze Nr VI we Lwowie → Wojskowe Więzienie Śledcze Nr 6 we Lwowie
 • Wojskowy Sąd Rejonowy we Lwowie
 • Wojskowy Sąd Rejonowy w Stanisławowie
 • Wojskowy Sąd Rejonowy w Tarnopolu
 • Wojskowe Więzienie Karne w Stanisławowie
Służba duszpasterska
 • Kierownictwo Rejonu Duszpasterstwa Katolickiego Lwów
  • kierownik - ks. starszy kapelan Ludwik Bombas (1923-1924)
 • Kierownictwo Rejonu Duszpasterstwa Katolickiego Stanisławów
  • kierownik - ks. starszy kapelan Jan Kossowski (1923)
  • kierownik - ks. starszy kapelan Jan Leon Ziółkowski (1924)
 • Kierownictwo Rejonu Duszpasterstwa Katolickiego Tarnopol
  • kierownik - ks. starszy kapelan Roman Dadaczyński (1923-1924)
 • Kapelani garnizonów wyznania rzymskokatolickiego
  • garnizonu Brzeżany - ks. kapelan Jan Motyka (1923), wakat (1924)
  • garnizonu Czortków (od 1924 roku - Czortków-Trembowla) - wakat (1923-1924)
  • garnizonu Gródek Jagielloński (od 1924) - wakat
  • garnizonu Kamionka Strumiłowa - ks. kaplan Antoni Kosiba (1923)
  • garnizonu Kołomyja - ks. kapelan Józef Czach (1924)
  • garnizonu Stryj (od 1924 roku - Stryj-Sambor) - ks. kapelan Walenty Turzyński (1923-1924)
  • garnizonu Złoczów - ks. kapelan Edmund I Nowak (1923-1924)
  • garnizonu Lwów-Łyczaków - ks. starszy kapelan Ludwik Bombas (1924)
  • garnizonu Lwów-Cytadela - wakat (1924)
  • garnizonu Lwów-Zamarstynów - ks. starszy kapelan Albin Mydlarz (1924)
  • garnizonu Stanisławów - ks. starszy kapelan Jan Leon Ziółkowski (1924)
  • garnizonu Tarnopol - ks. starszy kapelan Roman Dadaczyński (1924)
 • Kapelani garnizonów wyznania greckokokatolickiego
  • garnizonu Lwów -
 • Kapelan wyznania prawosławnego - ks. Andrzej Jacyszyn

Władze lokalne i garnizonowe

 • Komenda Miasta Lwów
  • komendant - ppłk dypl. piech. Zygmunt Kuczyński (od 1932)
 • Komenda Placu Lwów
  • komendant - mjr piech. Edward Seweryn Jan Magiera (do 8 IX 1931 → p.o. komendanta PKU Królewska Huta[11])
  • komendant - ppłk dypl. piech. Zygmunt Kuczyński (20 IX 1931[12] - 1932)
 • Komendant Placu Stanisławów - mjr piech. Kazimierz III Wróblewski (1932)
 • Komendant Placu Stryj - mjr piech. Mieczysław Chyżyński (1932)
 • Komendant Placu Tarnopol - mjr piech. Korneli Bogotko (1932)
 • Komendant Placu Złoczów - mjr piech. Aleksander Strzelecki (1932)
 • Komenda Obozu Ćwiczeń Pohulanka - mjr art. Stanisław Eugeniusz Budzianowski (27 IV 1929 - 1932[13])

Obrona Narodowa

 • Dowództwo Lwowskiej Brygady Obrony Narodowej we Lwowie (1937-1939)
 • Dowództwo Karpackiej Półbrygady Obrony Narodowej w Stanisławowie (1937-1939)
 • I Lwowski batalion ON we Lwowie
 • II Lwowski batalion ON w Gródku Jagiellońskim
 • Brzeżański batalion ON w Brzeżanach
 • Sokalski batalion ON w Sokalu
 • Tarnopolski batalion ON w Tarnopolu
 • Stryjski batalion ON w Stryju
 • Stanisławowski batalion ON w Stanisławowie
 • I Huculski batalion ON w Kołomyi
 • II Huculski batalion ON w Kołomyi

Szkoły wojskowe

 • Szkoła Oficerska Wojsk Taborowych we Lwowie
 • Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 6 w Zaleszczykach (1927-1928)
 • batalion podchorążych rezerwy piechoty nr 6 w Zaleszczykach (1928-1929)
 • batalion podchorążych rezerwy piechoty nr 6A w Rawie Ruskiej (VIII 1928 – VII 1929)
 • Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 5 DP przy 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa we Lwowie
 • Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 11 DP przy 48 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Stanisławowie
 • Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 12 DP przy 54 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Tarnopolu
 • Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii Nr 4 przy 4 DK we Lwowie (1924-1925) i w Zaleszczykach (1925-1926)
 • Szkoła Podoficerów Zawodowych Kawalerii we Lwowie, a następnie w Jaworowie (1926-1931)
 • Korpus Kadetów Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie (1921-1939)

Przypisy

 1. Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1939 roku wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131). Rozporządzenie weszło w życie 17 marca 1939 roku.
 2. Rozkaz L. D.M.O. 3073.Mob. z 3 czerwca 1919 roku Wykaz miejsc postoju batalionów zapasowych p.p. w: Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 64 z 10 czerwca 1919 roku, poz. 2040.
 3. Rozkaz D.M.O 3463.Mob z dnia 12 czerwca 1919 roku Wykaz miejsc postoju baterii zapasowych pułków artylerii. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 67 z 17 czerwca 1919 roku, poz. 2155.
 4. Jarno 2001 ↓, s. 192-193.
 5. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 19 z 6 maja 1926 roku, s. 136.
 6. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 25 z 28 czerwca 1926 roku, s. 201.
 7. Rozkaz D.M.O. 8127.IV „O terytorialnym kompletowaniu pułków”. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 61 z 3 czerwca 1919 roku, poz. 1957.
 8. Rozkaz D.M.O. 8195.IV „O zmianach PKU”. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 61 z 3 czerwca 1919 roku, poz. 1958.
 9. Dz. Rozk. Wojsk. Nr 67 z 17 czerwca 1919 roku, poz. 2157.
 10. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 68 z 21 czerwca 1919 roku, poz. 2191.
 11. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 5 z 3 sierpnia 1931 roku, s. 234.
 12. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 5 z 3 sierpnia 1931 roku, s. 233.
 13. Rocznik Oficerski 1932, Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa 1932, s. 504, 507, 509.

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

KRU DOK VI.jpg
Komendy rejonów uzupełnień DOK VI
DOK w 1939.jpg
DOK w 1939