Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII

Dowództwo Okręgu Korpusu
Nr VIII
Historia
Państwo II Rzeczpospolita
Sformowanie1921
Rozformowanie1939
Tradycje
RodowódDowództwo Okręgu Generalnego „Pomorze”
Dowódcy
Pierwszygen. ppor. Kazimierz Raszewski
Ostatnigen. bryg. Michał Karaszewicz-Tokarzewski
Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacjagarnizon Toruń
Rodzaj sił zbrojnychwojsko
PodległośćMinisterstwo Spraw Wojskowych
DOK w 1939

Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII (DOK VIII) – terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe na obszarze Okręgu Korpusu Nr VIII z siedzibą w Toruniu przy ulicy Wola Zamkowa.

13 sierpnia 1919 roku zostało utworzone Dowództwo Okręgu Generalnego „Pomorze”. Początkowo dowództwo miało swoją siedzibę we Włocławku, a następnie w Inowrocławiu. 3 lutego 1920 roku, po odzyskaniu przez Polskę Pomorza Gdańskiego, DOGen. „Pomorze” zostało przeniesione z Inowrocławia do Grudziądza i umieszczone w koszarach Władysława Jagiełły[1][2]. W 1921 roku DOGen. „Pomorze” przeformowane zostało w Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII z siedzibą w Toruniu.

Siły podległe terytorialnie dowódcy OK nr VIII stacjonowały w miastach: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Chełmno, Inowrocław, Starogard Gdański, Brodnica i Włocławek.

Obsada personalna dowództwa okręgu w latach 1919-1939

Dowódcy okręgu
Zastępcy dowódcy okręgu
 • gen. ppor. Adam Nowotny (do 20 V 1920)
 • gen. ppor. Stefan Mokrzecki (20 V – 20 IX 1920 → Centralna Stacja Zborna w Warszawie)
 • płk kaw. August Donimirski-Brochwicz (od 20 IX 1920 ← dowódca 18 puł.)
 • gen. bryg. Leon Berbecki (IX 1921 - 7 XI 1922)
 • gen. bryg. / dyw. Henryk Józef Zemanek (od 7 XI 1922)
 • ppłk dypl. kaw. Stefan Zabielski (III 1929 - XII 1929)
Pomocnik dowódcy okręgu
 • płk dypl. Aleksander Zygmunt Myszkowski (1938-1939)
Szefowie sztabu
 • ppłk SG Leon Bobicki (od 4 VI 1920)
 • mjr p.d. SG / ppłk SG Marian Mochnacki (do 29 IX 1920)
 • ppłk SG Henryk Pomazański (od 29 IX 1920)
 • płk SG Józef Sopotnicki (do 30 VI 1923)
 • ppłk / płk SG Marian Mochnacki (1923, 1924)[4][5]
 • ppłk dypl. Stefan Bolesław Zabielski (do XII 1929)
 • płk dypl. Tadeusz Trapszo (1937-1939)
Zastępcy szefa sztabu
 • ppłk SG Stanisław Wecki (1923)
Szefowie artylerii i uzbrojenia
 • płk Ottokar Brzoza-Brzezina (od  5 IX 1922 do XI 1925)
 • płk art. / uzbr. Witold Kończakowski (III 1929[6] – VIII 1931)
 • płk art. / uzbr. Władysław Drozdowski (VIII 1931 – 31 VIII 1935)
Szefowie inżynierii i saperów
 • płk. Ludwik Marczewski (był w 1923[7])
Szefowie łączności i szefowie 8 Okręgowego Szefostwa Łączności w latach 1921-1929 i w 1939 roku
 • ppłk łącz. Oskar Sikora (1923[8] – VI 1924 → dowódca 1 płącz)
 • ppłk łącz. Andrzej Stręk (IX 1926[9] – III 1929[10])
Szefowie poboru / inspektorzy poborowi / pomocnicy dowódcy do spraw uzupełnień
 • płk piech. Witold Hulanicki (1923 – II 1927)
 • płk piech. Mieczysław Kawka (p.o. XI 1928 – II 1929)
 • płk dypl. Zygmunt Dzwonkowski (od X 1931)
 • ppłk piech. Witold Komierowski (III 1932 – III 1934)
 • ppłk piech. inż. Stanisław Jan Śliwiński (VI 1934[11] – IV 1935[12])
Szefowie intendentury – szefowie 8 Okręgowego Szefostwa Intendentury
 • płk int. Hieronim Przepliński (do †10 VII 1923)
 • ppłk int. Antoni Kruszelnicki (p.o. od IX 1923[13])
 • płk int. Józef Maryański (21 III 1928[14] – 1929 → stan spoczynku)
Szefowie sanitarni / szefowie 8 Okręgowego Szefostwa Sanitarnego
 • gen. ppor. Ludwik Rydygier
 • płk lek. Jan I Kamiński (1923)
 • płk lek. Czesław Wincz (od III 1932[15])
Szefowie służby weterynaryjnej
 • mjr lek. wet. Stanisław Wagner (p.o. od 14 X 1920[16])
 • ppłk lek. wet. Kazimierz Deszberg
Szefowie remontu
 • płk Aleksander Poraj-Żakej (był w 1923[7])
Dziekani OK VIII
 • ks. dziekan Jerzy Bogusław Ryszard Sienkiewicz (1921 – 31 VIII 1933 → stan spoczynku[17])
 • ks. proboszcz / dziekan Stanisław Sinkowski (1934 – VIII 1939))

Przypisy

 1. Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Generalnego „Kielce” Nr 11 z 20 lutego 1920 roku, pkt 19 Przeniesienie DOGen. „Pomorze”.
 2. Krzysztof Błażejewski "Z ziemi obcej na... Pomorze", Express Bydgoski 4 marca 2011 https://web.archive.org/web/20140220193652/http://express.bydgoski.pl/197575,Z-ziemi-obcej-na-Pomorze.html
 3. Zarys historji wojennej 26-go pułku ułanów, s. 12 pochwała dla 215 p.uł. za działania pod Brodnicą 18 sierpnia 1920 r. podpisana została nazwiskiem SIMON. Zapewne był to błąd redakcyjny.
 4. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 105, 615.
 5. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 58, 557.
 6. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 22 marca 1929 roku, s. 100.
 7. a b Almanach oficerski na rok 1923/24; praca zbiorowa Dział III Z.2, s. 38.
 8. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 106.
 9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 37 z 14 września 1926 roku, s. 304.
 10. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 12 marca 1929 roku, s. 88.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 154.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 18 kwietnia 1935 roku, s. 40.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 61 z 18 września 1923 roku, s. 570.
 14. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 21 marca 1928 roku, s. 93.
 15. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 242.
 16. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 41 z 27 października 1923 roku, poz. 997.
 17. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 184.

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Flag of Poland (1928–1980).svg
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1928-1980 ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980 i potwierdzona dekretem z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 315.
Do odwzorowania barwy czerwonej użyto domyślnego odcienia "vermilion" (#E34234, cynober). Proporcje 5:8 (w dekrecie z 1955 roku błędnie ustalone jako 3:8, skorygowane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 314).
DOK w 1939.jpg
DOK w 1939