Portal:Ochrona środowiska


Ochrona środowiska przyrodniczego w polskojęzycznej Wikipedii

Ecologia.jpg

Ta strona to portal dla wikipedystów zainteresowanych ochroną środowiska, umożliwiający łatwiejszy dostęp oraz pomoc w rozwoju artykułów związanych z tą dziedziną nauki.

Czym jest ochrona środowiska?

Należy najpierw odpowiedzieć na pytanie czym jest środowisko. Zgodnie z definicją środowisko to „ogół elementów nieożywionych i ożywionych, składających się na otoczenie”. Czyli nasze środowisko to wszystko co nas otacza. Teraz nasuwa się kolejne pytanie czemu mamy chronić środowisko?

Człowiek, aby żyć musi oddychać, musi pić i jeść (aby mieć energię), musi zachować odpowiednią temperaturę ciała itp.

  • Otacza nas atmosfera w której jest tlen, tlenem tym oddychamy i dzięki niemu żyjemy.
  • Na naszej planecie znajdują się zasoby wody pitnej, żyją rośliny i zwierzęta, którymi człowiek się żywi, więc żyjemy dzięki zasobom planety.
  • Człowiek jest istotą stałocieplną i organizmy ludzkie nie są przystosowane do zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury, więc żyjemy dzięki odpowiedniej temperaturze otoczenia.

Powyższe przykłady dowodzą, że chroniąc otaczające nas środowisko chronimy samych siebie, chronimy swoje życie.

Artykuły

Chcesz pomóc?

Do poprawy: PROP,

Do napisania: ekofizjografia, biogeosystem, Deklaracja z Rio, ochrona powietrza, ochrona gleb, rezerwat torfowiskowy, elektroodpady, Hugo Conventz, Paweł Sarasin, Komisja Ochrony Gatunków Wymierających, Zielona księga, Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego, Sierra Club, filozofia ekologiczna, ruch ekologiczny,

Wikiprojekt Ochrona przyrody

Aktualności


Ochrona środowiska w projektach siostrzanych

Inne portale tematyczne w polskojęzycznej Wikipedii

Portal.svg

Media użyte na tej stronie

Ecologia.jpg
Autor:
This is a work (CG or photograph) by Danilo Prudêncio Silva.
My Flickr.
Ecologia.jpg
, Licencja: CC BY-SA 3.0
Preservação do meio ambiente!